DALMO/GRILJA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 45mm
Dubina krila: 45 mm
Mjera preklopa: 8 mm
24 mm žlijeb