TERMO 50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 50 mm
Dubina krila: 58 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 6-36 mm
Poliamidne trake: 14,8 mm
Eurožlijeb  

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW - TERMO 50

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm
(Ug = 0.6 W/m²K)
Uw = 1.6 [W/m²K]